Fumigasyon

Fumigasyon Nedir?
Fumigasyon, Böcekleri ( tüm dönemlerinde ) ve diğer zararlı etmenleri (nematod, mantar, bakteri gibi) öldürmek amacı ile kapalı bir ortamda, belirli bir ısıda ve miktarda gaz halinde kimyasal bir madde ( fumigant ) vermek ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir.

Fumigasyon’un Amacı?
Fumigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler ile diğer materyalleri zararlı etmenlerden arındırarak bu etmenlerin tahribatını ve ürün kaybını önlemek ve sağlıklı bir ürün sağlamak için uygulanmaktadır.

Fumigasyon’un Önemi;

 • Bulaşık ürüne direkt uygulanabilir.
 • Üründe uç noktalara kadar nüfuz eder.
 • Gıda maddelerindeki kalıntı ve koku oranı, tolerans sınırı içindedir.
 • Kısa sürede büyük miktardaki ürünlere uygulanabilir.
 • Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerinde etkilidir.

Fumigasyon Çeşitleri;

 • Çadır Altı Fumigasyonu : Ürün yığın olarak bir yere toplanarak örtü altında yapılan fumigasyondur.
 • Konteyner Fumigasyonu : Konteyner içine direkt uygulanan fumigasyondur.
 • Gemi Ambarı Fumigasyonu : Gemi ambarındaki yığın olarak bulunan ürünün sızdırmazlığı sağlanarak uygulanan fumigasyondur.
 • Silo Fumigasyonu : Gerek buğday ve tahıl gerekse makarna silolarında direkt uygulanan fumigasyondur.
 • Değirmen Fumigasyonu : Değirmenlerin sızdırmazlığı sağlanarak direk uygulanan fumigasyondur.
 • Bina Fumigasyonu : Tüm bina çadır altına alınarak sızdırmazlığı sağlanıp içeri uygulanan fumigasyondur.
 • Ahşap Palet ve Kutu Fumigasyonu : Gerek konteyner içinde gerekse çadır altı olarak uygulanan fumigasyondur.
 • Tarihi Eser ve Müze Fumigasyonu : Her bir eser ayrı ayrı çadır altına alınarak uygulanan fumigasyondur.

Fumigasyonda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

 • Fumigantlar ölümcül olup fumigasyon işlemi çok tehlikelidir.
 • Fumigasyon işlemi operatör belgesi olan en az 2 kişi tarafından uygulanmalıdır.
 • Fumigasyon işlemi yapılacak yerin sızdırmalığı çok iyi bir şekilde sağlanıp hava akışı olmamalıdır.
 • Fumigasyon işlemi bitmeden uygulama alanı kulanıma açılmamalı.
 • Fumigasyon işleminin sonlandırılması fumigasyon operatörleri tarafından yapılmalıdır.

Nem Alıcı
İhraç ürünlerinizin yurtdışına çıkışından gidecegi ülkeye varıncaya kadar bazan 10 gün veya daha fazla zaman geçmektedir. Conteynırlar da ürünlerinizden nemlenme neticesinde küflenmeler bozulmalar meydane gelmektedir. Makina parçaları veya metal aksamlı ürünlerde paslanmalar meydana gelmektedir. Tüm bu olumsuzlukları gidermek için mutlaka nem alıcı kulanılmalıdır.