Genel

IPARD DANIŞMANLIK

IPARD PROGRAMI

Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur. IPA desteği beş bileşeni içermekte olup, Türkiye IPA tüzüğünün EK 1’inde yer alan aday ülke statüsünde bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA’nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir. IPARD desteğinin 2007-2013 yıllarını kapsayan çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir.

Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD Program) ülkenin kırsal kalkınma bağlamında katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Bu çerçevede 2007-2013 yıllarını içeren 9uncu Kalkınma Planı, 2006-2010 yıllarını içeren Tarım Stratejisi ve Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi öncelikleri yanında Avrupa Birliği Çok Yıllı Gösterge Planlama Belgesi’nin stratejik öncelikleri de dikkate alınmıştır. AB’nin 1085/2006 IPA Konsey Tüzüğü ve tüzüğün uygulanması esaslarını içeren 718/2007 sayılı IPA Uygulama tüzüğü Programın dayanağını,oluşturmaktadır.

IPARD
Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelerin katılıma yönelik hazırlıklarına destek sağlamak amacıyla, Ülkemizde tarım sektörünün ve kırsal alanların sürdürülebilir adaptasyonuna katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

IPARD Kapsamındaki İller

Afyonkarahisar-Amasya-Balıkesir-Çorum-Diyarbakır-Erzurum-Hatay-Isparta-Kahramanmaraş-Kars-Konya-Malatya-Ordu-Samsun-Sivas-Şanlıurfa-Tokat-Trabzon-Van-Yozgat-Ağrı-Aksaray-Ankara-Ardahan-Aydın-Burdur-Bursa-Çanakkale-Çankırı-Denizli-Elazığ-Erzincan-Giresun–Karaman-Kastamonu-Kütahya-Manisa-Mardin-Mersin-Muş-Nevşehir Uşak

IPARD YATIRIM PROGRAMLARI
* Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Ahır tesisi ve modernize edilmesi için gereken alet makine ve depo alanları dahil 15.000-1000.000 Avro) Hayvan alımları için destek yok
Başvuru yapabilecek iller:Afyonkarahisar-Amasya-Balıkesir-Çorum-Diyarbakır-Erzurum-Hatay-Isparta-Kahramanmaraş-Kars-Konya-Malatya-Ordu-Samsun-Sivas-Şanlıurfa-Tokat-Trabzon-Van-Yozgat-Ağrı-Aksaray-Ankara-Ardahan-Aydın-Burdur-Bursa-Çanakkale-Çankırı-Denizli-Elazığ-Erzincan-Giresun–Karaman-Kastamonu-Kütahya-Manisa-Mardin-Mersin-Muş-Nevşehir Uşak

* Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım ( Hayvancılık Destekleri % 50-60 Hibeli Hayvan alımı hariç Ahır yapımı modernizasyonu)

Başvuru yapabilecek iller: Afyonkarahisar-Amasya-Balıkesir-Çorum-Diyarbakır-Erzurum-Hatay-Isparta-Kahramanmaraş-Kars-Konya-Malatya-Ordu-Samsun-Sivas-Şanlıurfa-Tokat-Trabzon-Van-Yozgat-Ağrı-Aksaray-Ankara-Ardahan-Aydın-Burdur-Bursa-Çanakkale-Çankırı-Denizli-Elazığ-Erzincan-Giresun–Karaman-Kastamonu-Kütahya-Manisa-Mardin-Mersin-Muş-Nevşehir Uşak

* Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Bu destek kapsamında Süt üreten tarımsal İşletmelerin, Modernize edilmesi, Avrupa Birliği Standartlarına yükseltilmesi ve dolayısıyla kaliteli süt işleme ve işletme kapasitelerinin artırılması amaçlanmaktadır. En az 15.000 Avro En fazla 1.000.000 Avro Desteğin % 50 si Hibe olarak verilecektir. Başvurular çağrı ilanında belirtilen tarihler arasında hazırlanan proje dosyası ile birlikte ilgili birimlere elden teslim edilecektir.)

Başvuru yapabilecek iller: Afyonkarahisar-Amasya-Balıkesir-Çorum-Diyarbakır-Erzurum-Hatay-Isparta-Kahramanmaraş-Kars-Konya-Malatya-Ordu-Samsun-Sivas-Şanlıurfa-Tokat-Trabzon-Van-Yozgat-Ağrı-Aksaray-Ankara-Ardahan-Aydın-Burdur-Bursa-Çanakkale-Çankırı-Denizli-Elazığ-Erzincan-Giresun–Karaman-Kastamonu-Kütahya-Manisa-Mardin-Mersin-Muş-Nevşehir Uşak

* Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Et ve Et ürünlerinin işlenmesi ve Pazarlanmasına yönelik İşletmelerin günlük en az 30 sığır ve 50 koyun/ keçi en fazla 250 sığır ve 2.000.000 koyun/keçi kapasitesine ya da sadece sığır kesenlerde günlük en az 36 sığır en fazla 500, kanatlı hayvan kesiminde en az 0,5 Ton en fazla 500 Ton bu gibi KESİMHANENİN İNŞAASI veya YENİLENMESİ, et işleme tesislerinin yenilenmesi projelerinde 30.000-3.000.000 Avro kesimhane paketleme soğuk hava deposu, ilgili kalite belgeleri vs.) Detaylı bilgi için danışmanlığımıza başvurun

Başvuru yapabilecek iller: Afyonkarahisar-Amasya-Balıkesir-Çorum-Diyarbakır-Erzurum-Hatay-Isparta-Kahramanmaraş-Kars-Konya-Malatya-Ordu-Samsun-Sivas-Şanlıurfa-Tokat-Trabzon-Van-Yozgat-Ağrı-Aksaray-Ankara-Ardahan-Aydın-Burdur-Bursa-Çanakkale-Çankırı-Denizli-Elazığ-Erzincan-Giresun–Karaman-Kastamonu-Kütahya-Manisa-Mardin-Mersin-Muş-Nevşehir Uşak
* Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
Destek Miktarı: Toplamda 83.020.883 €, destek verilecektir. Bir projenin bütçesi enfazla 1.25 Milyon Avro üzerinden destek kapsamına alınıp %50 oranında desteklenecektir.
Başvuru yapabilecek iller: Afyonkarahisar-Amasya-Balıkesir-Çorum-Diyarbakır-Erzurum-Hatay-Isparta-Kahramanmaraş-Kars-Konya-Malatya-Ordu-Samsun-Sivas-Şanlıurfa-Tokat-Trabzon-Van-Yozgat-Ağrı-Aksaray-Ankara-Ardahan-Aydın-Burdur-Bursa-Çanakkale-Çankırı-Denizli-Elazığ-Erzincan-Giresun–Karaman-Kastamonu-Kütahya-Manisa-Mardin-Mersin-Muş-Nevşehir Uşak

* Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Destek Miktarı: Toplamda 4.149.600 €, destek verilecektir. Bir projenin bütçesi enfazla 1,5 Milyon avro üzerinden destek kapsamına alınıp %50 oranında desteklenecektir.

Başvuru yapabilecek iller: Afyonkarahisar-Amasya-Balıkesir-Çorum-Diyarbakır-Erzurum-Hatay-Isparta-Kahramanmaraş-Kars-Konya-Malatya-Ordu-Samsun-Sivas-Şanlıurfa-Tokat-Trabzon-Van-Yozgat-Ağrı-Aksaray-Ankara-Ardahan-Aydın-Burdur-Bursa-Çanakkale-Çankırı-Denizli-Elazığ-Erzincan-Giresun–Karaman-Kastamonu-Kütahya-Manisa-Mardin-Mersin-Muş-Nevşehir Uşak

* Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi (Seraların İnşası ve yenilenmesi, Arıcılık üretimine yönelik kovan ve bal işlenmesi ve depolanmasına yönelik hizmetler, Tıbbi ve Aromatik bitki üretimi için depolanması işlenmesi. Kurutulması vs. Süs bitkileri Üretim giderleri, Çiçek soğanı üretim giderleri )

Başvuru yapabilecek iller: Afyonkarahisar-Amasya-Balıkesir-Çorum-Diyarbakır-Erzurum-Hatay-Isparta-Kahramanmaraş-Kars-Konya-Malatya-Ordu-Samsun-Sivas-Şanlıurfa-Tokat-Trabzon-Van-Yozgat-Ağrı-Aksaray-Ankara-Ardahan-Aydın-Burdur-Bursa-Çanakkale-Çankırı-Denizli-Elazığ-Erzincan-Giresun–Karaman-Kastamonu-Kütahya-Manisa-Mardin-Mersin-Muş-Nevşehir Uşak

* Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
Destek Miktarı: Toplamda 8.550.000 €, destek verilecektir. Bir projenin bütçesi enfazla 250 Bin Avro üzerinden destek kapsamına alınıp %50 oranında desteklenecektir.

Başvuru yapabilecek iller: Afyonkarahisar-Amasya-Balıkesir-Çorum-Diyarbakır-Erzurum-Hatay-Isparta-Kahramanmaraş-Kars-Konya-Malatya-Ordu-Samsun-Sivas-Şanlıurfa-Tokat-Trabzon-Van-Yozgat-Ağrı-Aksaray-Ankara-Ardahan-Aydın-Burdur-Bursa-Çanakkale-Çankırı-Denizli-Elazığ-Erzincan-Giresun–Karaman-Kastamonu-Kütahya-Manisa-Mardin-Mersin-Muş-Nevşehir Uşak

* Kırsal Turizm
Destek Miktarı: Toplamda 11.400.000 €, destek verilecektir. Bir projenin bütçesi enfazla 400 Bin Avro üzerinden destek kapsamına alınıp %50 oranında desteklenecektir.

Başvuru yapabilecek iller: Afyonkarahisar-Amasya-Balıkesir-Çorum-Diyarbakır-Erzurum-Hatay-Isparta-Kahramanmaraş-Kars-Konya-Malatya-Ordu-Samsun-Sivas-Şanlıurfa-Tokat-Trabzon-Van-Yozgat-Ağrı-Aksaray-Ankara-Ardahan-Aydın-Burdur-Bursa-Çanakkale-Çankırı-Denizli-Elazığ-Erzincan-Giresun–Karaman-Kastamonu-Kütahya-Manisa-Mardin-Mersin-Muş-Nevşehir Uşak

* Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi
Destek Miktarı: Toplamda 3.420.000 €, destek verilecektir. Bir projenin bütçesi enfazla 200 Bin Avro üzerinden destek kapsamına alınıp %50 oranında desteklenecektir.

Başvuru yapabilecek iller: Afyonkarahisar-Amasya-Balıkesir-Çorum-Diyarbakır-Erzurum-Hatay-Isparta-Kahramanmaraş-Kars-Konya-Malatya-Ordu-Samsun-Sivas-Şanlıurfa-Tokat-Trabzon-Van-Yozgat-Ağrı-Aksaray-Ankara-Ardahan-Aydın-Burdur-Bursa-Çanakkale-Çankırı-Denizli-Elazığ-Erzincan-Giresun–Karaman-Kastamonu-Kütahya-Manisa-Mardin-Mersin-Muş-Nevşehir Uşak

* Üretici Gruplarının Kurulmasına Destek (Üretici Gruplarının Yönetim Binalarının yenilenmesi için inşa işleri, Ofis mobilyası ve ekipman alım giderleri, iletişim sistemleri kurulması ve abonman ücretleri vs. Bu tur birliklerin kuruluş amacı ürünlerini birlikte pazara sunulması ve üyelerin ürünlerini ve üretimlerini Pazar gerekliliklerine uygun hale getiren birlikler olup en az 16 üyesi olan ve cirosu yıllık pazarladığı ürün üzerinden hesaplanarak birinci yıl %5 , 2 nci yıl %4 …. % 100 hibe şeklinde uygulanır.

Kapsam ve Yöntem:
IPARD kapsamında Avrupa Birliği’nin genel proje döngüsü yönetimi yaklaşımı, Tarım ve Kırsal Kalkınma alanındaki mali destekler, IPARD’ın öncelikleri ve tedbirleri doğrultusunda uzun vadede gerçekleştirilecek tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma ile ilgili projeleri yapmak ve hayata geçirmek

Projeme Nasıl Destek Alabilirim?
Daha detaylı bilgi almak için 0212 673 5848 – 0506 9216884 nolu telefonları arayabilirsiniz.