Zararlılar

LAĞIM SIÇANI İLAÇLAMA

Biyolojisi: Toplam yaşam süresi 9-18 aydır, Cinsel erginliğe 2-3 ayda ulaşırlar. Bir doğumda 8-10 yavru verirler.Yılda 7 kez yavrularlar. Yaşam alanları: Çiftlikler, çöp sahaları, lağımlar, şehir su kanalları, depolar ve çalılıklar. Tünel kazarlar ve yuvalanırlar. Tırmanma yeteneğine sahiptirler. Çok iyi yüzücüdürler. Zararları: “Sıçanlar Leptospirosis, Selmonella, Brucellosis, Kuduz ve Şap gibi bir çok hastalığı yayarak büyük tehlike teşkil ederler.”